xfs
[Top] [All Lists]

xfs 2.6.31.9 error

To: xfs@xxxxxxxxxxx
Subject: xfs 2.6.31.9 error
From: DS <xfs@xxxxxxxxxxxx>
Date: Mon, 28 Dec 2009 16:10:48 +0100
User-agent: Mutt/1.5.18 (2008-05-17)
Hello,

after upgrade from Debian etch -> Debian lenny with custom kernel 2.6.31.9 
(before 2.6.28.1) I see this error and server is resetting sometimes.

Filesystem was creating far far away (about 4years ago).


DusanXFS internal error XFS_WANT_CORRUPTED_RETURN at line 366 of file 
fs/xfs/xfs_alloc.c. Caller 0xffffffff81169ae3                 
                  
Pid: 4022, comm: procmail Not tainted 2.6.31.9 #3                
                                        
          
Call Trace:                                   
                                        
          
 [<ffffffff8118edfe>] xfs_error_report+0x3e/0x40                
                                        
          
 [<ffffffff81169ae3>] ? xfs_alloc_ag_vextent_near+0x3f3/0x940          
                                        
          
 [<ffffffff811680fa>] xfs_alloc_fixup_trees+0x2ba/0x340             
                                        
          
 [<ffffffff81167de9>] ? xfs_alloc_get_rec+0x29/0x60               
                                        
          
 [<ffffffff81169ae3>] xfs_alloc_ag_vextent_near+0x3f3/0x940           
                                        
          
 [<ffffffff8116a105>] xfs_alloc_ag_vextent+0xd5/0x130              
                                        
          
 [<ffffffff8116aa68>] xfs_alloc_vextent+0x3a8/0x4f0               
                                        
          
 [<ffffffff81176ff7>] xfs_bmap_btalloc+0x5b7/0xa30               
                                        
          
 [<ffffffff81177479>] xfs_bmap_alloc+0x9/0x10                  
                                        
          
 [<ffffffff8117976e>] xfs_bmapi+0x96e/0x10e0                  
                                        
          
 [<ffffffff813aafcc>] ? __down_write_nested+0x1c/0xc0              
                                        
          
 [<ffffffff8119a5df>] xfs_iomap_write_allocate+0x23f/0x3c0           
                                        
          
 [<ffffffff8119b1ce>] xfs_iomap+0x2ce/0x300                   
                                        
          
 [<ffffffff811b3817>] xfs_map_blocks+0x27/0x30                 
                                        
          
 [<ffffffff811b498b>] xfs_page_state_convert+0x46b/0x720            
                                        
          
 [<ffffffff811ef768>] ? __up_write+0xd8/0x140                  
                                        
          
 [<ffffffff811b4f55>] xfs_vm_writepage+0x75/0x120                
                                        
          
 [<ffffffff8107bf52>] __writepage+0x12/0x50                   
                                        
          
 [<ffffffff8107c877>] write_cache_pages+0x227/0x460               
                                        
          
 [<ffffffff8107bf40>] ? __writepage+0x0/0x50                  
                                        
          
 [<ffffffff811b7f5d>] ? xfs_file_aio_write+0x5d/0x70              
                                        
          
 [<ffffffff810a2861>] ? do_sync_write+0xf1/0x140                
                                        
          
 [<ffffffff8107cacf>] generic_writepages+0x1f/0x30               
                                        
          
 [<ffffffff811b4ea6>] xfs_vm_writepages+0x56/0x70                
                                        
          
 [<ffffffff8107cb08>] do_writepages+0x28/0x50                  
                                        
          
 [<ffffffff81076541>] __filemap_fdatawrite_range+0x51/0x60           
                                        
          
 [<ffffffff810775fa>] filemap_fdatawrite+0x1a/0x20               
                                        
          
 [<ffffffff810c58b0>] vfs_fsync+0x70/0x100                   
                                        
          
 [<ffffffff810c5979>] do_fsync+0x39/0x60                    
                                        
          
 [<ffffffff810c59cb>] sys_fsync+0xb/0x10                    
                                        
          
 [<ffffffff8100bd6b>] system_call_fastpath+0x16/0x1b              
                                        
          
~


<Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread>