xfs
[Top] [All Lists]

Webmail konto oppdatering

To: undisclosed-recipients:;
Subject: Webmail konto oppdatering
From: "Mail Administrator" <webmailupdate@xxxxxxxxxxxxxxxxxx>
Date: Thu, 29 Oct 2009 15:23:28 -0200 (BRST)
Importance: Normal
Reply-to: webmailupdate@xxxxxxxxxxxxxxxxxx
User-agent: SquirrelMail/1.4.17


Kjære Webmail User,

Denne meldingen er fra Webmail IT Service messaging center til alle
abonnenter / webmail brukere. Vi er nå oppgraderer vår database
og e-post sentrum på grunn av en uvanlig aktiviteter identifisert i
e-postmeldingen system. Vi sletter alle ubrukt Webmail kontoer. Du er
påkrevd å bekrefte webmail kontoen ved å bekrefte din identitet Webmail.
Dette forhindrer at Webmail-kontoen er stengt i denne øvelsen.

For å bekrefte at du Web-Mail identitet, er du å gi Følgende data;

Fornavn:
Etternavn:
Brukernavn / ID:
Passord:
Fødselsdato:

* Viktig *
Vennligst oppgi alle disse opplysninger fullstendig og korrekt ellers på
grunn av sikkerhetsmessige grunner kan vi nødt til å avslutte kontoen din
midlertidig.

Vi takker for at du ser nærmere på denne saken. Vær så snill forstår at
dette er et sikkerhetstiltak er ment å beskytte du og Webmail-konto. Vi
beklager eventuelle ulemper dette medfører.

Hilsen,
Webmail IT Service

<Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread>
  • Webmail konto oppdatering, Mail Administrator <=