xfs
[Top] [All Lists]

=Marketing eksportowy=2009

To: <xfs@xxxxxxxxxxx>
Subject: =Marketing eksportowy=2009
From: "=Przedstawicielstwo=" <robotech@xxxxx>
Date: Sat, 1 Aug 2009 21:55:58 +0200
Reply-to: "=Przedstawicielstwo=" <przedstawicielstwo@xxxxxxxxxx>
Szanowni, Państwo!     xfs@xxxxxxxxxxx

Kryzys ?wiatowy spowodował spadek sprzedaży i produkcji na całym ?wiecie.
Ale kryzys  finansowy nie jest taki gro?ny jak o nim mówią ? ponieważ 
węwnętrzne kursy walut zostały prawie bez zmian: 
polska złotówka jak i ukraińska hrywna mają taki sam wska?nik jak i przed 
kryzysem:  2,2-2,30
Ta sytuacja pozwala naszym przedsiębiorstwom prowadzić handel na tym samym 
poziomie cen jak i do chwili powstania
kryzysu ?wiatowego.
 
Proponujeny Państwu założenie przedstawicielstwa w stolice Ukrainy ? w Kijowie.

Zalożenie własnej firmy:
1) Założenie przedstawicielstwa, przedsiębiorstwa, spółki, filii
?  otwarcie przedstawicielstwa na Ukrainie: 
?  wynajem - biura, lokale handlowe, magazyny, domy, mieszkania
2) dobór personelu, szkolenie personelu
3) Porady prawne - doradztwo prawne, prawo cywilne, pracy, prawo gospodarcze i 
handlowe
4) Doradztwo inwestycyjne, biznesowe, finansowe, podatkowe
5) Uslugi rachunkowe i podatkowe, windykacja na Ukrainie, windykacja 
międzynarodowa 
6) certyfikacja w systemie UkrSepro na Ukrainie
7) Szkolenia

Proponujemy usługi:

1) personel ze znajomo?cią jezyka polskiego
2) organizacja spotkań biznesowych
3) usługi poligraficzne, drukarskie
4) reklama polskich towarów i usług na Ukrainie
5) marketing eksportowy
6) aktywne poszukiwanie odbiorców towarów na Ukrainie, prowadzenie rozmów, 
tłumaczenia, udzielanie informacji o 
produkcie, itd.- wszystkie czynności niezbędne do znalezienie partnera 
handlowego i sprzedaży produktów.

Powyzsze usługi pozwolą efektywnie sprzedawać lub promować Waszą produkcję na 
rynku Ukrainy.

Przy zawarcie UMOWY na sprzedaż towarów lub usług należy wpłacić na
rachunek bankowy naszej firmy odpowiedni procent od kwoty zawieranej
umowy /kontraktu  

Z poważaniem Dyrektor rozwoju 
Inessa Hudzik

Telefon kontaktowy w Kijowie +38 067 5274873
E-mail:przedstawicielstwo@xxxxxxxxxx


<Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread>
  • =Marketing eksportowy=2009, =Przedstawicielstwo= <=