ogl-sample-cvs
[Top] [All Lists]

Hot! khuyen mai ne

To: thuyphuong1402@xxxxxxxxxxxx
Subject: Hot! khuyen mai ne
From: "Phuong Nguyen" <vemaybayonline04@xxxxxxxxx>
Date: Wed, 20 Aug 2008 09:08:36 +0700
Dkim-signature: v=1; a=rsa-sha256; c=relaxed/relaxed; d=gmail.com; s=gamma; h=domainkey-signature:received:received:message-id:date:from:to :subject:mime-version:content-type; bh=6t22zbk9x/PhoHm7s1KA1C25RvXkxm0BhRXv9oSoPWk=; b=UlnAQN7v0fB0YjxEccKLIhxrePpiLoG15dWOc2w/7jvPgZhqLwawePg3EoQ10/DgPd yzxMr7x8a959XBZZOJZvHYBof8h0Qh80X4O+tYO4OkYiwaHu4rx7D4Ajw4Ij6C69Or7i E2XVOZ0tGdptpP9MX9Vaf+JL3K15P40OWvK1k=
Domainkey-signature: a=rsa-sha1; c=nofws; d=gmail.com; s=gamma; h=message-id:date:from:to:subject:mime-version:content-type; b=sYIABpwfg/u+1/9+eP5oplAkPOFRFXkc/p2yEifyAtVViwG76wERH9HcNmf77drdJB GBgAOCxFo9I7LFS15aAOPrrqq5f6rSQKaKDsCu1kgl+6G8OQB089U3vPlnYeCQ4m52uD LsddHkffFRvj/hCvEqsd3U6UfG34m98Cco8lU=
Sender: ogl-sample-cvs-bounce@xxxxxxxxxxx

Thành thật xin lỗi nếu mail này làm phiền bạn!

 

 

Hot!...Hot!

 

 

Giảm ngay 45.000vnd/1 vé khi bạn mua từ 3 vé Jetstar trở lên!

 

 

Vé đi Hà Nội, Hải Phòng cùng Jetstar Pacific giá từ 920.000vnd (*)

 

Vé máy bay đi Đà Nẵng cùng Jetstar Pacific giá từ 450.000vnd(*)

 

Vé máy bay đi Vinh cùng Jetstar Pacific giá từ 850.000vnd(*)

 

Bán vé máy bay và book phòng trên thế giới.

 

Y!M, Skype: thuyphuong1402 call:0988 533 277- Ms.Thúy Phương

 

(*) Vé chưa bao gồm thuế và phí dịch vụ

-----------------------------------------------

Ms. NGUYỄN THÚY PHƯƠNG

AQUARIUS BOOKINGOFFICE - Sales Executive

 

Tel : 84.8.8231904 -Fax  : 84.8.8231905

Cell Phone:       0988 533 277

Y!M, Skype:      Aquarius_thuyphuong, Thuyphuong1402

Email:               airticket@xxxxxxxxxxxxxxx, thuyphuong1402@xxxxxxxxxxxx,

Website:           www.aquarius.com.vn

 

<Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread>
  • Hot! khuyen mai ne, Phuong Nguyen <=