ogl-sample-cvs
[Top] [All Lists]

לראשונה בישראל הפלייר האלקטרוני

To: <ogl-sample-cvs@xxxxxxxxxxx>
Subject: לראשונה בישראל הפלייר האלקטרוני
From: "דנה" <higet35@xxxxxxxxx>
Date: Sun, 20 Jul 2008 21:12:21 -0500
Reply-to: higet35@xxxxxxxxx
Sender: ogl-sample-cvs-bounce@xxxxxxxxxxx

הפלייר האלקטרוני נחשף לקהל יעד שלך ברזולציית אל סי  די L C D

 במקום להדפיס מאות אלפי "פליירים" ולחלק אותם בתיבות דואר פיזיות, אנו עושים זאת באמצעים דיגיטליים.
אנו לא כורתים יערות כדי להפיק נייר ל"פליירים", לא מלכלכים את השכונה, לא "קופצים" לגולש באמצע קריאת כתבה, לא תופסים לו מקום במחשב, ולא מכריחים אותו לקום ולענות לטלפון, בדיוק בשעה שבה ילדיו הקטנים נמים את שנתם.הנמען קורא את מודעת הפרסום שלך במקום ובזמן שמתאים לו אז למה את\ה מחכה חייג\י עכשיו לנציגי המכירות לתאום פגישה!

ליאב כהן 054-2483361

השאר פרטים ונציג החברה יחזור אלייך בהקדם   לחץ כאן

אם ברצונכם להיגרע מרשימה זו לחצו  כאן

 

<Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread>
  • לראשונה בישראל הפלייר האלקטרוני, דנה <=