ogl-sample-cvs
[Top] [All Lists]

OTODER ilan sitesi

To: ogl-sample-cvs@xxxxxxxxxxx
Subject: OTODER ilan sitesi
From: "emlakder" <emlakder@xxxxxxxxxxxx>
Date: 11 FEB 08 22:42:35 +0200
Reply-to: emlakder@xxxxxxxxxxxx
Sender: ogl-sample-cvs-bounce@xxxxxxxxxxx

Türkiye'nin kiþiye özel ilk ilan dergisi
OTODER ilan dergisinden Herkese
*

Ýlanlarýnýzý web sitemize kaydedin
Bu Ayki ilan dergisinde BEDAVA yayýna alýnsýn
OTODER ÝLAN DERGÝSÝNDE BEDAVA BASILIP
internet dýþýnda kalan alýcýlarada yazýlý basýn yolu ile ulaþsýn
Siz vaktinizi sevdiklerinize ayýrýn OTODER ilanlarýnýzý yüzbinlere ulaþtýrsýn.
Ýster bir tek ilanýnýz olsun, isterse onlarca ilan kaydedin tamamý BEDAVA
Ayrýca Ýlan sitelerimizde ilanlarýnýza VÝDEO'dan yayýn. Seslý Tanýtým, 5 Resim,
OTODER ilan dergisinde Basýmý ve üyelik dahil OTODER de

Bu ay HEPSÝ BEDAVA


Ýlanýnýzý DER gruba ait ilan sitelerinde yayýnlayýn tüm olanaklardan BEDAVA yararlanýn
Ýster Kiþisel ilan olsun, Ýster OTO GALERÝCÝ, ister EMLAK OFÝSLERÝ
Ýlan sayýsý ister 1 Adet Ýsterse Onlarca olsun Bu ay
TAMAMI OTODER ilan dergisinde basýmý dahil BEDAVA


BU FIRSAT KAÇMAZ
*******

Ýlanlarýnýzýn Basýldýðý OTODER Ýlan DERGÝSÝNÝ ödemeli olarak adresinize gönderilmesini isterseniz.
matbaa@xxxxxxxxxxxx
 dan e-mail adresimizden iletiþime gecebilirsiniz.


Türkiye'nin en özellikli ilan siteleri
-------------------------------------------------------------------

OTOMOBÝL Ýlanlarýnýz içi..:
www.otoder.com
EMLAK Ýlanlarýnýz için.............
www.emlakder.com  
MAKÝNA Ýlanlarýnýz için............
www.makinader.com
MATBAA ÝÞLERÝNÝZ ÝÇÝN..........
www.matbaader.com


Saygýlarýmýzla
OTODER MATBAACILIK
Ýlan dergisi baský san. tic. ltd.þti
Tel : 0.232-259 31 52 - 279 05 06
F.Altay meydaný - Üçkuyular/ÝZMÝR

<Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread>
  • OTODER ilan sitesi, emlakder <=