ogl-sample-cvs
[Top] [All Lists]

Ban la nguoi quan ly tot - Cong cu giup ban thanh cong.!

To: ogl-sample-cvs@xxxxxxxxxxx
Subject: Ban la nguoi quan ly tot - Cong cu giup ban thanh cong.!
From: "Tong dai - VCTEL" <quangdung@xxxxxxxxxxxxx>
Date: Sat, 17 Nov 2007 14:47:25 +0700
Reply-to: tongdaivanchung@xxxxxxxxxxxx
Sender: ogl-sample-cvs-bounce@xxxxxxxxxxx

Có một số việc cần phải biết và kịp thời phát hiện 

Điện thoại là hình thức liên lạc vô cùng quan trọng trong công việc cũng như trong cuộc sống, điện thoại mang lại cho chúng ta thuận tiện cũng như phiền phức, có một số sự việc nói không rõ ràng, gây ra phiền toái cho chúng ta. Sử dụng điện thoại công sở vào việc riêng, hoặc nhân viên trực điện thoại làm việc lơ là làm mất tin tức của gây tổn hại cho cơ quan.

Một số cơ quan, đơn vị đã dùng card ghi âm điện thoại để giải quyết vấn đề trên tính tự động kém, mức độ lưu giữ thông tin ít – không đáp ứng đủ nhu cầu, thao tác tra tìm không thuận tiện, hơn nữa mỗi card cần dùng thêm thiết bị phụ kiện khiến giá thành cao, hiệu quả thấp, đặc biệt trong các lĩnh vực như: điều chỉnh điện lực, công an giám sát, phòng chống lụt bão, đấu tố, hỏi cung và các đường dây nóng, lượng đàm thoại nhiều, nếu không có cách biên tập và tra tìm nhanh, thì các thông tin đã ghi âm không sử dụng được. Xã hội phát triển khiến chúng ta nhận thức rằng phải nắm bắt được các thông tin xã hội một cách chính xác. Các thiết bị ghi âm cũ trong lĩnh vực giám sát điện thoại không còn phù hợp với yêu cầu của xã hội hiện nay.

         Thông qua điện thoại bạn có thể tìm hiểu đơn vị mình đang hoạt động như thế nào, cũng có thể bạn đã nghĩ đến, nhưng ngược lại chưa có người giúp đỡ bạn việc này cho bạn nhẹ nhàng trong công việc quản lý đơn vị minh. 

Hãy liên hệ với Công ty Điện Thoại Vân Chung để được tư vấn trực tiếp .

            Địa chỉ : 157 Đặng Tiến Đông = - Trung Liệt - Đống Đa - HN
            Điện thoại
: 04 5375995

<Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread>