ogl-sample-cvs
[Top] [All Lists]

疑似華航空姐兼職拍三級片被炒

To: 伯彥 <pakai2004@xxxxxxxxxxxx>, 雅昇婉祥瑋 <il0206@xxxxxxx>, 力宏 <mayzu2006@xxxxxxxxxxxx>, 憶彥映 <ogl-sample-cvs@xxxxxxxxxxx>, 紹水東致南聖 <av3122@xxxxxxxxxxxx>, 堯意 <meme0923kimo@xxxxxxxxxxxx>, 郁幸奇德靜 <2525163@xxxxxxxxxxxx>, 力宏怡真政娥 <jojo0077327@xxxxxxxxxxxx>
Subject: 疑似華航空姐兼職拍三級片被炒
From: FunAV成人娛樂網 <cjdoj8421861@xxxxxxxxxxxx>
Date: Fri, 5 Oct 2007 08:24:54 +0200
Domainkey-signature: a=rsa-sha1; q=dns; c=nofws; s=s1024; d=yahoo.com.au; h=Received:X-YMail-OSG:From:To:Subject:Date:Message-ID:MIME-Version:Content-Type:X-Mailer:Thread-Index:Content-Language; b=oQaVqGEhct5AJuHa15Q0GVosHCn7z5v96xVbB+EqC1mivnUR7BXl5a60OGP0mjnx9Lm9OMxHAiqxQBjZKOyXnMRGx/xABbMvNYHI/P8suzKC9pJzQQRuMTpI1SaXv11qf5JUrtMjGuOCS7iA1L3ks/RSdu86Z5CbBPZHkBcY6JU= ;
Sender: ogl-sample-cvs-bounce@xxxxxxxxxxx
Thread-index: AcdxkCKieG4sDaEDz7HLwXVZxjWxcT==

據自由時報9/27日報導,華航日籍空服員杉山綠,疑似化名「長瀨茜」投入AV界,
引爆日本色情業界注目。
在長瀨茜的第二部A片「超美貌的現役CA」中,再度穿起空姐制服和機師大戰,
也讓杉山綠的真實身份曝光。進入FunAV看長瀨茜系列影片

<Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread>
  • 疑似華航空姐兼職拍三級片被炒, FunAV成人娛樂網 <=