devfs
[Top] [All Lists]

web dong gia chi 500 ngan

To: undisclosed-recipients:;
Subject: web dong gia chi 500 ngan
From: "vu huy" <web9518@xxxxxxxxx>
Date: Sat, 1 Mar 2008 22:36:16 -0800
Dkim-signature: v=1; a=rsa-sha256; c=relaxed/relaxed; d=gmail.com; s=gamma; h=domainkey-signature:received:received:message-id:date:from:subject:mime-version:content-type; bh=Degng8z18rUGaQ7f3S44279tOCji6zbNULFMMKzCsqU=; b=ojt+NK36vjceLWv1mNW1qTvFL1yD7ljScz1bxCkKWVGx+gQVgzl1ceAw1r+AnqWJ1cTCIyr/LesVl4SMJA66V3kCGh+R861+mpwOW9iiliS9P7T+G+BYe18+T0b1P+iFScmgVm38FGJPakQdqXn+Juo6CMXG/H4aeuHBRzjF8tU=
Domainkey-signature: a=rsa-sha1; c=nofws; d=gmail.com; s=gamma; h=message-id:date:from:subject:mime-version:content-type; b=RECxaEfG/YYiCFN5NaAevfQM+S3jrawJrzhUM3QiI9jBwPhtviTzaxDw3CgfnL5qjYpKo1q9fzaG+7EYK0PoILyI2byzx7cVlaQwFMZ/P7va3xQDlLBtgXulwZz4LwAxQPfUQlxeWq7CM/YNpg7qYe1hbLJqK1zgwSPTfY1x/w4=
Sender: devfs-bounce@xxxxxxxxxxx

Trong thời đại CNTT như hiện nay, Thương mại điện tử là một phần  không thể thiếu cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. website là một bộ mặt của doanh nghiệp, từ website mọi người có thể biết đến bạn, biết đến hoạt động, năng lực của bạn, doanh nghiệp bạn.

Vậy tại sao bạn không tạo cho mình 1 website?

Đến với chúng tôi bạn sẽ có 1 website với chi phí thấp nhất. Chỉ với chi phí từ 500 – 1 triệu đồng bạn đã có 1 website động với đầy đủ các tính năng, tiện ích để bạn có thể quảng bá hình ảnh của mình

Hãy truy cập vào đây để xem web demo http://hdc.vn/web

 Để biết thêm thông tin chi tiết  xin liên hệ:

http://hdc.vn/web

Email   Huy_hdc@xxxxxxxxx hoặc nick  Huy_hdc

Điện thoại : 098.678.4456 - 04.2144213 (anh Huyên)

Địa chỉ : Phòng 503 Tập thể Điện lực 36/2 Lương Đình Của -  Phương Mai -Đống  Đa - Hà Nội

Xin đừng reply lại email này

 

<Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread>
  • web dong gia chi 500 ngan, vu huy <=