devfs
[Top] [All Lists]

Dich vu nha dat so 1 tai Hai Phong

To: <devfs@xxxxxxxxxxx>
Subject: Dich vu nha dat so 1 tai Hai Phong
From: "Timkiemdoitac.vn" <cosmos@xxxxxx>
Date: Wed, 3 Oct 2007 14:13:19 +0700
Reply-to: "Timkiemdoitac.vn" <vanvat@xxxxxxxxx>
Sender: devfs-bounce@xxxxxxxxxxx

  
 
TRUNG TÂM KÝ GỬI THÔNG TIN MUA BÁN VÀ CHO THUÊ NHÀ ĐẤT VĂN MINH
 
Đ/C: 58 Nguyễn Bỉnh Khiêm - Hải Phòng (số cũ 111)

ĐT: 031 3 84 79 79  -  0912.124.888

http://nhadatvanminh.com

===========================================================================

 

Ø Lấy tin, chụp ảnh tại nhà  
Ø Xem thông tin miễn phí tại văn phòng
Ø Lệ phí ký gửi thông tin 100.000đ/tin/tháng
 
Thông tin mua bán được cập nhật liên tục tại website http://nhadatvanminh.com
 
v Dịch vụ: Tư vấn thiết kế, sửa chữa và cải tạo nhà ở
                   Xin cấp phép xây dựng, chuyển nhượng quyền sử dụng đất...
         
Hãy gọi 0313. 84.79.79
                            0912.124.888

 
[ Chúng tôi chân thành xin lỗi nếu như email này làm phiền tới bạn! ]
=================================================================
Chuơng trình quảng cáo được thực hiện bởi dịch vụ  http://timkiemdoitac.vn
<Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread>
  • Dich vu nha dat so 1 tai Hai Phong, Timkiemdoitac.vn <=